Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku zaprasza

Repertuar na listopad 2015

08.11.2015 - niedziela 18:00  : Love Story - Duża scena
10.11.2015 - wtorek 09:00  : Sofokles - Edyp i Antygona - Duża scena
10.11.2015 - wtorek 12:00  : Sofokles - Edyp i Antygona - Duża scena
12.11.2015 - czwartek 09:00  : Doktor Dolittle i przyjaciele - Duża scena
12.11.2015 - czwartek 11:30  : Doktor Dolittle i przyjaciele - Duża scena
13.11.2015 - piątek 09:00  : Doktor Dolittle i przyjaciele - Duża scena
13.11.2015 - piątek 11:30  : Doktor Dolittle i przyjaciele - Duża scena
22.11.2015 - niedziela 18:00  : Love Story - Duża scena
23.11.2015 - poniedziałek 18:00  : Love Story - Duża scena
25.11.2015 - środa 09:00  : Dziady - Duża scena
25.11.2015 - środa 12:00  : Dziady - Duża scena
26.11.2015 - czwartek 09:00  : Dziady - Duża scena
28.11.2015 - sobota 18:00  : Boeing, Boeing - Duża scena

Repertuar na grudzień 2015

12.12.2015 - sobota 18:00  : Love Story - Duża scena
13.12.2015 - niedziela 18:00  : Love Story - Duża scena
15.12.2015 - wtorek 09:00  : Doktor Dolittle i przyjaciele - Duża scena
15.12.2015 - wtorek 11:30  : Doktor Dolittle i przyjaciele - Duża scena
16.12.2015 - środa 09:00  : Doktor Dolittle i przyjaciele - Duża scena
16.12.2015 - środa 11:30  : Doktor Dolittle i przyjaciele - Duża scena

Repertuar na styczeń 2016

10.01.2016 - niedziela 16:00  : Testosteron - Duża scena
10.01.2016 - niedziela 19:00  : Testosteron - Duża scena
17.01.2016 - niedziela 16:00  : Testosteron - Duża scena
17.01.2016 - niedziela 19:00  : Testosteron - Duża scena
20.01.2016 - środa 09:00  : Cykor – bojąca dusza - Gościnnie BTD Koszalin - Duża scena
20.01.2016 - środa 11:30  : Cykor – bojąca dusza - Gościnnie BTD Koszalin - Duża scena
21.01.2016 - czwartek 09:00  : Zemsta - Duża scena
21.01.2016 - czwartek 11:30  : Zemsta - Duża scena
23.01.2016 - sobota 16:00  : Testosteron - Duża scena
23.01.2016 - sobota 19:00  : Testosteron - Duża scena

Konkurs na Dyrektora Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku

Zarządzenie Nr 796/Ku/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 i 2015 r.
poz.337) oraz §1, §2 i §3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.
2. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłoni komisja konkursowa, której skład i szczegółowy tryb pracy zostanie określony w odrębnym zarządzeniu.
§ 2
Wymogi kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:
1) wykształcenie wyższe;
2) doświadczenie zawodowe: udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność artystyczną lub 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej związanej z pracą
artystyczną lub 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu samodzielnej pracy artystycznej (preferowane instytucje kultury lub inne podmioty publiczne o profilu teatralnym);
3) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, zasad organizowania i prowadzenia działalności.

Więcej informacji pod linkiem...

Płyta już w sprzedaży

Płyta z utworami z naszego musicalu „The Sound of Music” jest już na rynku fonograficznym. Można nabyć ją we wszystkich punktach EMPiKu, dobrych sklepach muzycznych na terenie całej Polski oraz oczywiście w kasie Teatru.

Kilka słów o Nowym Teatrze w Słupsku

Data: 2008-03-17| Kategoria: historia |

Po trzynastu latach od chwili decyzji administracyjnej ówczesnego Wojewody Słupskiego likwidującej w Słupsku zawodową scenę dramatyczną, uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2004 roku powołano stały miejski Teatr Dramatyczny. Tym samym dopełniło się zobowiązanie Prezydenta Miasta, Macieja Kobylińskiego, zawarte w jego programie w ostatnich wyborach samorządowych, jak i obietnica wyborcza przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Boguckiej - Skowrońskiej, również kandydującej w tych wyborach na stanowisko Prezydenta Miasta.

Lokalna społeczność nadspodziewanie przychylnie przyjęła nową placówkę artystyczną. Z żywym oddźwiękiem całego regionu spotkał się konkurs na nazwę Teatru, prowadzony przez trzy słupskie dzienniki oraz Radio "Słupsk". Wśród kilkuset propozycji najczęściej sugerowaną była nazwa "Nowy Teatr w Słupsku" i ją właśnie wybrała komisję konkursowa, jako najpełniej oddającą treść misji artystyczno-kulturalnej, jaką pragnie realizować Zespół. Nazwę tę oficjalnie nadała Teatrowi Rada Miejska uchwałą z dnia 18 sierpnia 2004 roku.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru wyłoniony został w konkursie. Został nim Bogusław Semotiuk, aktor i reżyser. Od czerwca 2007 roku funkcję Dyrektora Naczelnego i Artystycznego pełni Zbigniew Kułagowski.

Teatr nie ma własnej siedziby - gościnnie korzysta z obiektów słupskiej Orkiestry Kameralnej. Adres Nowego Teatru - ul. Lutosławskiego 1.

Nowa placówka już została dostrzeżona przez zawodowe sceny w kraju. Z całego kraju (i nie tylko) napływają oferty współpracy i gościnnego wystawienia w Słupsku ambitnych i ciekawych spektakli.

Premierę inaugurująca działalność nowego Teatru zaplanowano na 13 września 2004 r. - była nią "Szalona lokomotywa" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Dramat ten wybrano nieprzypadkowo - Słupsk jest miastem emocjonalnie związanym z twórczością Witkacego, miejscowe Muzeum Pomorza Środkowego ma olbrzymią, największą w kraju kolekcję portretów autorstwa tego artysty.

Najbliższy spektakl:

28.11.2015 - sobota 18:00
Marc Camoletti: Boeing, Boeing
reż. Marcel Wiercichowski - Duża scena

Ostatnio w Nowym Teatrze

Oświadczenie dotyczące praw autorskich

2015-05-11 [Lato w Teatrze]

Oświadczenie dotyczące praw autorskich (pobierz plik oświadczenia) Oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do prac przesłanych w ramach konkursu „D...

[wiecej]

Konkurs Dzień Dziecka z Brzechwą

2015-05-11 [Lato w Teatrze]

REGULAMIN KONKURSU (pobierz plik z regulaminem konkursu) Nowy Teatr ...

[wiecej]


NOWY TEATR 76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 1, tel.: 59 846 70 00 | e-mail:
Logowanie